Zapraszamy firmy do skorzystania z oferty medycyny pracy

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorców oraz instytucji wszelkich branż,na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom oraz kandydatom do pracy.
W Centrum Medycznym niezbędne badania wykonywane są szybko, solidnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w trosce o zapewnienie najwyższych standardów i komfortu Pacjenta wszystkie niezbędne badania wykonywane są w jednym miejscu, i w ciągu jednego dnia.
Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas ich trwania. Badania kończymy wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy w dwóch egzemplarzach (dla Pracownika i Pracodawcy).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.