Poradnia lekarza POZ:

 • opieka lekarza rodzinnego
 • opieka lekarza pediatry
 • profilaktyka chorób, badania, porady
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 • badania laboratoryjne*
 • szczepienia ochronne
 • zabiegi ambulatoryjne
 • wizyty domowe
 • badanie RTG*
 • badanie USG*
 • badanie elektrokardiograficzne (EKG)*
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • kierowanie do poradni specjalistycznych, na leczenie szpitalne, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do transportu sanitarnego

* o konieczności wykonania badań decyduje lekarz POZ.

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci
 • wizyty patronażowe
 • testy przesiewowe
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarza POZ
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zleceń lekarza POZ
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • wizyty domowe

Poradnia położnej środowisko-rodzinnej:

 • edukacja w zakresie planowania rodziny
 • edukacja przedporodowa, od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania
 • wizyty patronażowe u kobiety, noworodka i niemowlęcia do ukończenia 2 miesiąca życia
 • opieka w chorobach ginekologicznych, opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej
 • wizyty domowe