Centrum Medyczne 4M– to zespół przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, który rozpoczął swoją

działalność w 2011 r.

Nasze placówki to :

Przychodnia POZ – ul. Krowoderska 17, Kraków

Przychodnia POZ – ul. Borkowska 25B/U1 , Kraków

Przychodnia POZ – Bodzanów 412 , gm. Biskupice, k.Wieliczki

Nasze placówki świadczą usługi zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

co gwarantuje naszym Pacjentom uzyskanie pomocy medycznej ze środków publicznych – Pacjenci nie

ponoszą kosztów związanych z gwarantowaną diagnostyką i leczeniem z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej.

Centrum Medyczne 4M oferuje świadczenia lekarza rodzinnego, lekarza pediatry, pielęgniarki

środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej.

Pacjenci Centrum Medycznego 4M mogą korzystać ze wszystkich naszych placówek, a nie tylko w

miejscu złożenia deklaracji (zapisu do przychodni). Takie rozwiązanie pozwala nam zaoferować dostęp

do lekarza rodzinnego, lekarza pediatry, najczęściej w dniu rejestracji. Dzięki zintegrowanemu systemowi

dokumentacji medycznej nasz personel ma pełen dostęp do historii choroby pacjenta, niezależnie od

miejsca i lekarza, u którego pacjent się leczył.

Zapraszamy Państwa do zapisania się do naszych przychodni. Wystarczy wypełnić deklarację ( link)

wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej.