Prosimy o zgłaszanie się do rejestracji przed wizytą u lekarza

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza POZ wykonywane są:

poniedziałek, środa, piątek  w godz. 8.15 – 10.15

wtorek, czwartek w godz. 9.30 – 10.30

Termin ważności skierowania na badania laboratoryjne wynosi 14 dni

Prosimy o pozostanie 30 min po szczepieniu dziecka celem obserwacji

O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz

Wyznaczona godzina wizyty jest godziną przybliżoną, mogą występować przesunięcia w czasie, w sytuacjach nagłych pacjenci mogą być przyjęci poza kolejnością

Właścicielem dokumentacji medycznej jest świadczeniodawca, pacjenci mają prawo do wykonania kserokopii dokumentacji w przychodni wg cennika:

1 str. kserokopii – 20 gr