Każda kobieta ma prawo do bezpłatnego wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dokonanie wyboru realizuje się poprzez wypełnienie „deklaracji” którą można złożyć we wszystkich naszych placówkach:
– ul. Krowoderska 17
– ul. Borkowska 25B/U1
– Bodzanów 412
W zakresie usług świadczonych przez położne znajdują się:
– edukacja w zakresie planowania rodziny
– opieka w okresie ciąży, w tym edukacja przedporodowa od 21 tygodnia ciąży, realizowana w formie spotkań grupowych w przychodni lub indywidualnie w domu
– opieka nad kobietą i noworodkiem do 2 miesiąca życia, realizowana w formie wizyt patronażowych
– wsparcie i poradnictwo laktacyjne
– opieka nad kobietą po operacjach ginekologicznych lub ginekologiczno- onkologicznych obejmująca okres od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia rany pooperacyjnej, realizowana na podstawie zlecenia lekarskiego wydanego w szpitalu.
Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie życia!

Bezpłatne usługi położnej świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00