Centrum medyczne 4m

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą

KIM JESTEŚMY, CO OFERUJEMY

Placówki Medyczne 4M

to trzy przychodnie działające na terenie Krakowa oraz w jego obrębie.

Placówki świadczą usługi zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co gwarantuje naszym Pacjentom uzyskanie pomocy medycznej ze środków publicznych - Pacjenci nie ponoszą kosztów związanych z gwarantowaną diagnostyką i leczeniem z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Misja Centrum Medycznego 4M Plus

Naszą misją jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w jak najszybszym terminie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości oferowanych świadczeń.

PORADNIE